Tư vấn đề tài khoá luận/chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán – Thầy Kiên 27/12/16 (cập nhật 4/1/17)

Sáng nay (27/12/16) đã trao đổi với các bạn sinh viên lớp đại học kế toán 8A-B TDU về việc chọn đề tài tốt nghiệp. Để thuận tiện cho các bạn tập hợp thông tin và một số bạn chưa đi được, tôi tổng hợp lại một số đề tài mà các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra các kinh nghiệm đi thực tập, làm việc với giảng viên hướng dẫn… các bạn vắng mặt có thể hỏi các bạn có mặt buổi sáng.


Các đề tài kế toán thường gặp:

– Kế toán xác định kết quả kinh doanh …;

-Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành …;

-Kế toán tiền lương và trích theo lương …;

-Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ …;

– Phân tích tình hính tài chính …;

– Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh …;

– Nguồn kinh phí và chi hoạt động tại X (kế toán công), có thể áp dụng các đề tài bên trên cho kế toán công;

– …


Các đề tài khuyến khích thực hiện:

– Tổ chức/ xây dựng/ hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại cty X;

– Tổ chức/ xây dựng/ hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty X (là nội dung nhỏ trong  đề tài công tác kế toán quản trị).

– Tổ chức công tác kế toán tài chính tại cty X.

– Thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ tại cty X;

– Nghiên cứu các nhân tố tác động đến vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP X (định lượng);

– Thực trạng hệ thống kế toán công tại VN;

-Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH X (định lượng);

– Đánh giá thực trạng hệ thống BCTC doanh nghiệp VN;

– Kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hoà hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế;

– Các đề tài về việc áp dụng IFRS tại VN;

– Trách nhiệm của kiểm toán viên trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam (khoảng cách kỳ vọng kiểm toán);

-Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính (định lượng);

-Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng chuẩn mực kế toán công tại VN (định lượng);

– Hoàn thiện hệ thống kế toán thu chi ngân sách nhà nước tại VN;

– Đánh giá công tác kế toán thu chi ngân sách nhà nước tại đơn vị X;

-Nghiên cứu sự hoà hợp của kế toán VN và quốc tế trong việc lập và trình bày BCTC;

– Đánh giá thực trạng vận dụng các văn bản pháp lý kế toán vào tổ chức công tác kế toán tại các DN nhỏ và vừa;

– …


Lưu ý

– SV có thể thực hiện các đề tài nhỏ, vừa sức hơn dựa vào các đề tài đề xuất bên trên.

– Phần lớn các đề tài đề xuất bên trên là dạng đề tài tự do, SV không cần xin xác nhận của đơn vị thực tập.

– Các đề tài này đều có tài liệu tham khảo chi tiết, sinh viên có thể tự tìm trên google, UEH… Nếu có khó khăn, SV có thể liên hệ thầy Kiên.


Giải đáp một số thắc mắc về chế độ kế toán

– Kế toán tại cty bảo hiểm: Thông tư 232/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

– Kế toán kho bạc: Xem lại tài liệu tham khảo môn Kế toán Công – thầy Kiên.

– Kế toán UBND Xã, Phường, Thị trấn: Xem lại tài liệu tham khảo môn Kế toán Công – thầy Kiên.

– Bài giải bài tập về Kế Toán Xã, Phường, Thị trấn môn Kế toán Công: download.

– Tìm hiểu thông tin đơn giản về một công ty: Website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

– Mẫu slide powerpoint tham khảo để báo cáo đề tài: download.


Các tài liệu trên chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.
Trường hợp có thắc mắc/file download bị lỗi, sinh viên vui lòng bình luận ở khung bên dưới, nhắn tin facebook hoặc gửi email về địa chỉ htkien@tdu.edu.vn.

Huỳnh Trung Kiên

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!