TDU – Kế toán Công – Chương 1

Sinh viên  download tài liệu môn học “Kế toán Công” tại đây:

Slide bài giảng:

Chương 1: Tổng quan Kế toán Công

Tài liệu tham khảo (in ra):

Phụ lục 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4

Sinh viên chú ý: Phần phụ lục là file excel gồm có 4 sheet, in toàn bộ 4 sheet này.

Trường hợp có thắc mắc/file download bị lỗi, sinh viên vui lòng bình luận ở khung bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ htkien@tdu.edu.vn.

Tham khảo: Blog Kế toán Nhật Hướng


 

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!