TDU – ĐHLTKT9 – Bài giảng Kế toán quốc tế Chương 7 (cập nhật)

Sinh viên lớp ĐHLT Kế toán 9 – TDU download tài liệu môn học “Kế toán quốc tế” tại đây:


Kế toán quốc tế – Chương 7: Giá trị hợp lý


Kế toán quốc tế – Chương 7 – Tham khảo: IFRS13


Bài dịch:

1 – The crisis of FV accounting – Making sense of the recent debate 2009

2 – In pursuit of legitimacy- A history behind fair value accounting

3 – The Use of Fair Value in IFRS


Lưu ý:

Thời gian nộp bài dịch của các nhóm sẽ được gia hạn đến 13 giờ 30 phút, ngày 28/9/15 (Tối thứ 4). Các nhóm tự gửi email vào địa chỉ email bên dưới.

Các tài liệu trên chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.

Trường hợp có thắc mắc/file download bị lỗi, sinh viên vui lòng bình luận ở khung bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ htkien@tdu.edu.vn

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!