TDU – ĐHKT9 – Bài giảng Kế toán quốc tế Chương 6 (cập nhật BT)

Sinh viên lớp ĐH Kế toán 9 – TDU download tài liệu môn học “Kế toán quốc tế” tại đây:


Kế toán quốc tế – Chương 6: Hợp nhất kinh doanh


Kế toán quốc tế – Chương 6 – Tham khảo: IFRS3


Kế toán quốc tế – Chương 6: Bài tập


Kế toán quốc tế – Chương 6 – Tham khảo: VAS 11


Kế toán quốc tế – Chương 6 – Tham khảo: Hướng dẫn VAS 11


Lưu ý: Chương 4 và 5 sinh viên tự học, các tài liệu tham khảo sẽ được cập nhật sau.

Cập nhật: Bài giải BT 4 – Chương 6

SV in ra tất cả file bài giảng và tham khảo bên trên.

Các tài liệu trên chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.

Trường hợp có thắc mắc/file download bị lỗi, sinh viên vui lòng bình luận ở khung bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ htkien@tdu.edu.vn.

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!