TDU – Bài giảng Kế toán quốc tế Chương 3

Sinh viên lớp ĐH Kế toán 9 – TDU download tài liệu môn học “Kế toán quốc tế” tại đây:


Kế toán quốc tế – Chương 3: Khuôn mẫu lý thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS Framework 2010)


TLTK: IFRS Framework 2010 (tiếng Anh)


Lưu ý: Tài liệu tham khảo tiếng Anh SV không cần in ra.

Các tài liệu trên chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.

Trường hợp có thắc mắc/file download bị lỗi, sinh viên vui lòng bình luận ở khung bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ htkien@tdu.edu.vn.

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!