TDU – ĐHKT9 – Bài giảng Kế toán quốc tế Chương 2

Sinh viên lớp ĐH Kế toán 9 – TDU download tài liệu môn học “Kế toán quốc tế” tại đây:


Kế toán quốc tế – Chương 2: Các tổ chức lập quy và sự hình thành chuẩn mực kế toán quốc tế


Các tài liệu trên chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.

Trường hợp có thắc mắc/file download bị lỗi, sinh viên vui lòng bình luận ở khung bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ htkien@tdu.edu.vn.

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!