TDU – ĐH TCNH10 – Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 5

Sinh viên lớp ĐH TC-NH 10 (học vượt) – TDU download tài liệu môn học “Nguyên lý kế toán” tại đây:


Nguyên lý kế toán – Chương 5: Quy trình kế toán


Nguyên lý kế toán – Chương 5 – Tham khảo: Danh mục chứng từ kế toán


Nguyên lý kế toán – Chương 5 – Tham khảo: Danh mục sổ sách kế toán


Nguyên lý kế toán – Chương 5 – Tham khảo: Mẫu hoá đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ


Nguyên lý kế toán – Chương 5 – Tham khảo: Mẫu phiếu thu và các chứng từ khác


Nguyên lý kế toán – Chương 5 – Tham khảo: Mẫu Uỷ Nhiệm chi Eximbank


 

Lưu ý: Sinh viên in toàn bộ các tài liệu tham khảo của chương 5.

Các tài liệu tham khảo còn lại cho chương 5 sẽ được cập nhật sau.

Các tài liệu trên chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.

Trường hợp có thắc mắc/file download bị lỗi, sinh viên vui lòng bình luận ở khung bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ htkien@tdu.edu.vn.

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!