TDU – ĐH TCNH10 – Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 2

Sinh viên lớp ĐH TC-NH 10 (học vượt) – TDU download tài liệu môn học “Nguyên lý kế toán” tại đây:


Nguyên lý kế toán – Chương 2: Báo cáo tài chính


Nguyên lý kế toán – Chương 2 – Tham khảo: BCTC DHG 2015


Nguyên lý kế toán – Chương 2 – Tham khảo: BCTC DHG 2015 bản đầy đủ


Nguyên lý kế toán – Chương 2 – Tham khảo: Thuật ngữ tiếng Anh


Lưu ý: Tài liệu tham khảo “BCTC DHG 2015” in các trang: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các tài liệu trên chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.

Trường hợp có thắc mắc/file download bị lỗi, sinh viên vui lòng bình luận ở khung bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ htkien@tdu.edu.vn.

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!