TDU – ĐH TCNH10 – Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 1

Sinh viên lớp ĐH TC-NH 10 (học vượt) – TDU download tài liệu môn học “Nguyên lý kế toán” tại đây:


Nguyên lý kế toán – Chương 1: Tổng quan


Nguyên lý kế toán – Chương 1 – Tham khảo: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán


Nguyên lý kế toán – Chương 1 – Tham khảo: Thuật ngữ tiếng Anh


Các tài liệu trên chỉ phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu.

Trường hợp có thắc mắc/file download bị lỗi, sinh viên vui lòng bình luận ở khung bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ htkien@tdu.edu.vn.

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!