Luật kế toán mới – Số 88/2015/QH13 – Hiệu lực 01/01/2017

Tư Vấn Nhật Hướng

Ngày 20/11/2015, Luật kế toán số 88/2015/QH13 đã được ban hành và sẽ chính thức có hiệu lực vào 1/1/2017. Luật này có một số nội dung mới so với Luật Kế toán 2003 như sau:

Nhằm phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, Luật kế toán số 88/2015/QH13 bổ sung khái niệm Giá trị hợp lý:

Giá trị hợp lý là giá trị được xác định phù hợp với giá thị trường, có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị (Điều 6).

Điều này là một thay đổi lớn về nguyên tắc kế toán so với Luật kế toán 2003.

Theo đó, sau ghi nhận ban đầu, một số tài sản và nợ phải trả sẽ được đánh giá lại nếu giá trị của chúng thường xuyên biến động trên thị trường. Việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản, nợ phải trả này vào cuối mỗi kỳ lập báo cáo tài chính sẽ giúp báo cáo tài chính đáng tin cậy hơn.

Hoặc là, một số tài sản và nợ phải trả khó xác định được giá gốc vào thời điểm ghi nhận ban đầu sẽ được định giá theo giá trị hợp lý.

Ngoài ra, Luật kế toán 2015 cũng bổ sung một số hành vi bị cấm và cụ thể hoá điều kiện kinh doanh kế toán.

Chi tiết về Luật kế toán 2015 xin xem thông tin bên dưới và file download đính kèm: 

Văn bản được hướng dẫn – [0] Luật kế toán 2015 Văn bản hướng dẫn – [0]
Số hiệu:
Văn bản được hợp nhất – [0] 88/2015/QH13 Văn bản hợp nhất – [0]
Loại văn bản:
Văn bản bị sửa đổi bổ sung – [0] Luật Văn bản sửa đổi bổ sung – [0]
Lĩnh vực, ngành:
Văn bản bị đính chính – [0] Kế toán – Kiểm toán Văn bản đính chính – [0]
Nơi ban hành:
Văn bản bị thay thế – [1] Quốc hội Văn bản thay thế – [0]
Luật Kế toán 2003 Người ký:
Văn bản được dẫn chiếu – [3] Nguyễn Sinh Hùng Văn bản liên quan cùng nội dung – [4]
Luật ngân sách nhà nước 2015 Ngày ban hành: Luật thống kê 2015
Bộ Luật lao động 2012 20/11/2015 Luật Kiểm toán nhà nước 2015
Luật kiểm toán độc lập 2011 Ngày hiệu lực: Luật thanh tra 2010
Văn bản được căn cứ – [1] 01/01/2017 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010
Hiến pháp 2013 Ngày đăng: Thủ Tục Hành Chính liên quan
28/12/2015
Số công báo:
Từ số 1241 đến số 1242
Tình trạng:
Chưa có hiệu lực

Download Luật kế toán 88/2015/QH13


Tư Vấn Nhật Hướng

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!