Hướng dẫn các bạn sinh viên tìm bài báo khoa học lĩnh vực kế toán

Các bài báo khoa học được cung cấp bởi các tạp chí học thuật, khác với các bài báo mang tính chất cung cấp thông tin trong các tạp chí phổ thông cho người đọc rộng rãi.

Các bài báo này có thể tìm thấy trực tiếp trên các tạp chí tại thư viện hoặc trực tuyến. Tuy nhiên, cách dễ dàng hơn là tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu trực tuyến chuyên cung cấp các bài báo trên dưới dạng điện tử. Một cách khác là sử dụng các công cụ tìm kiếm. Đây là cách tương đối dễ thực hiện nhất.

Tạp chí học thuật

Trong lĩnh vực kế toán, các tạp chí học thuật thường được tham chiếu là:

– Journal of Accounting and Economics

– Journal of Accounting Research

– Accounting Review

– International Journal of Accounting Information Systems

– Accounting, Organizations and Society

– European Accounting Review

– Abacus

– Journal of Accounting and Public Policy

– Accounting Horizons

– Accounting and Business Research

– Foundations and Trends in Accounting

– Accounting, Auditing and Accountability Journal

– British Accounting Review

– Journal of Business Finance and Accounting

– Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

– Australian Accounting Review

– Accounting History

– Handbooks of Management Accounting Research

– Journal of Contemporary Accounting and Economics

– International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation

– Advances in Management Accounting

– Advances in Accounting

– Afro-Asian Journal of Finance and Accounting

– Accounting, Business and Financial History

– Journal of Accounting Education

– Accounting Research Journal…

Danh sách trên liệt kê theo bảng xếp hạng của SJR 2010, chỉ chọn các tạp chí liên quan đến kế toán. Để tìm kiếm các bài báo, bạn vào Google gõ tên tạp chí, bạn sẽ tìm thấy website của tạp chí và website của các cơ sở dữ liệu có tạp chí đó. Trên các website này, có thể search theo từ khóa hoặc browse theo số.

Các cơ sở dữ liệu về tạp chí khoa học

Các cơ sở dữ liệu (database) cung cấp các bài báo khoa học theo từ khóa hoặc theo tạp chí. Mỗi cơ sở dữ liệu mạnh về một số lĩnh vực và cung cấp bài báo của một số tạp chí. Một số cơ sở dữ liệu cung cấp tạp chí về kế toán như: ScienceDirect, EBSCO, JSTOR, Springer, IngentaConnect…phần lớn có tính phí nếu muốn đọc toàn văn (full text).

– SSRN là một cơ sở dữ liệu cung cấp nhiều bài báo miễn phí.

SSRN (Social Science Research Network) là website cung cấp các nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trong đó kế toán là một lĩnh vực khá mạnh. Cơ sở dữ liệu của SSRN có gần 350.000 bản tóm tắt (abstract) và gần 300.000 bài báo toàn văn (full text) có thể download về miễn phí. Trong lĩnh vực kế toán, có thể tìm kiếm trong Mạng Nghiên cứu Kế toán (Accounting Research Network – ARN). SSRN là nơi các nhà nghiên cứu công bố các bài báo hay nghiên cứu của mình trước khi gửi đến các tạp chí chính thức. Qua SSRN, họ sẽ nhận được những góp ý để hoàn thiện nghiên cứu của mình. Số liệu thống kê về số lần download cũng là sự xếp hạng gián tiếp về mức độ ảnh hưởng của một nghiên cứu.

Việc tìm kiếm và download trên SSRN rất thuận lợi. Địa chỉ truy cập: http://www.ssrn.com/

– Mạng EconPapers

Mạng EconPapers nằm trong mạng RePEc liên kết nhiều nhà nghiên cứu và cơ sở nghiên cứu, đào tạo trên thế giới về kinh tế học. Trong đó, kế toán cũng có rất nhiều tài liệu quý.

Thế mạnh của EconPapers là các bài báo chưa công bố (hơn 400.000 bài, trong đó hơn 350.000 bài có thể download) và gần 650.000 bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học (trong đó gần 600.000 bài có thể download).

Các công cụ tìm kiếm cũng rất thuận lợi: http://econpapers.repec.org/

Các công cụ tìm kiếm 

Các công cụ tìm kiếm giúp bạn tìm được bài báo nhanh chóng qua từ khóa. Google Scholar là một lựa chọn tốt. Qua công cụ này, bạn sẽ tìm thấy đường dẫn đến cơ sở dữ liệu cung cấp tóm tắt bài báo hoặc toàn văn. Để nhận ra các bài báo cung cấp toàn văn miễn phí, bạn để ý các bài báo có từ đầu tiên trong ngoặc là PDF hoặc DOC. Hoặc nhìn bên tay phải có đường dẫn đến tên một website viết tắt. Đôi khi bạn click vào nhưng đường link đã chết, bạn chịu khó tìm các phiên bản bên dưới, có thể còn phiên bản mà đường link vẫn còn sử dụng được. Một số công cụ khác có thể sử dụng như Microsoft Academic Search, Scirus.

Trả tiền hay miễn phí

Phần lớn các bài báo chỉ cung cấp bản tóm tắt và muốn có toàn văn thì phải trả phí. Tuy nhiên, một số bài báo được cung cấp miễn phí. Trong bối cảnh Việt Nam, ít trường đại học có kinh phí để mua các bài báo trên các cơ sở dữ liệu để cung cấp cho giảng viên hoặc sinh viên. Một số trường chỉ cung cấp các cơ sở dữ liệu dạng miễn phí, được tặng hoặc giá rẻ nên chỉ phục vụ cho cấp độ nghiên cứu thấp. Do đó, để tiếp cận các bài báo không miễn phí, các thầy cô có thể:

– Tận dụng một số bài báo khá tốt nhưng được cung cấp miễn phí trên mạng. Thường số này không nhiều hoặc dưới dạng bản thảo đang được công bố để góp ý.

– Thông qua các mối quan hệ để nhờ lấy giùm các bài báo này. Hành động chia sẻ này là vi phạm bản quyền. Do đó, hạn chế sử dụng hoặc phổ biến rộng rãi ngay cả khi không vì lợi ích kinh tế.

Xác định từ khóa từ các công cụ đã đề cập bên trên

Bước đầu tiên trong việc thu thập tài liệu trên các công cụ tìm kiếm là xác định từ khóa (key word). Các trở ngại cho việc xác định từ khóa là:

  • Tên của chủ đề và từ khóa không giống nhau; đặc biệt là khi chúng ta xác định chủ đề bằng tiếng Việt, nhưng các từ khóa lại là tiếng Anh. Thí dụ, để nghiên cứu về việc thuyết minh trên báo cáo tài chính, chúng ta sẽ không dùng “note to financial statements” mà phải dùng từ khóa là “disclosure”.
  • Có những từ khóa liên quan đến nhiều chủ đề; nên khi dùng từ khóa để tìm kiếm thì kết quả phản hồi lại thuộc về các chủ đề khác. Thí dụ, chúng ta đang nghiên cứu về lĩnh vực thuyết minh báo cáo tài chính nói trên. Kết quả của việc sử dụng từ khóa “disclosure”sẽ cho chúng ta nhiều bài báo thuộc các lĩnh vực khác nhau có liên quan đến thuật ngữ này.

Để giải quyết vấn đề này, có thể sử dụng các giải pháp sau:

  • Đọc các sách giáo khoa bằng tiếng Anh liên quan đến chủ đề. Các sách này (text book), thường viết đơn giản nên không dùng để nghiên cứu nhưng giúp đỡ chúng ta khá nhiều để hiểu trong tiếng Anh, thuật ngữ nào được sử dụng để diễn đạt vấn đề trên.
  • Tra cứu trên wiki hoặc các website tương tự. Ưu điểm của cách này là tận dụng là siêu liên kết trên các trang website nay để nhanh chóng lần đến khái niệm hay thuật ngữ cần tìm.
  • Nhập vào Google (hay một công cụ tìm kiếm khác) từ khóa dự kiến hay cụm từ liên quan, đọc lướt qua các website được trả về để tìm kiếm thuật ngữ nào sẽ là từ khóa chủ chốt thường được sử dụng.
  • Sử dụng các từ khóa phụ để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Thí dụ, để tìm kiếm các bài báo liên quan đến “disclosure” nhưng của lĩnh vực kế toán, chúng ta sẽ đưa thêm cụm từ “accounting” vào để thu hẹp kết quả tìm kiếm. Hoặc để thu thập các bài báo mang tính tổng quan, có thể thêm từ “review”… Việc sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao cũng là một cách hay. Chúng ta có thể loại trừ một cụm từ gây nhiễu nhưng lại có tần suất xuất hiện lớn, hoặc chọn những bài báo trên một tạp chí nhất định…

Tìm từ khóa là một nghệ thuật. Nếu khéo léo và sáng tạo, các bạn có thể tìm được chiếc chìa khóa vàng để lấy được các thông tin cần thiết.

Theo Vũ Hữu Đức

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!