Tra cứu văn bản: Ebook VACPA 1.7 của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (cập nhật 4/2016)

Tư Vấn Nhật Hướng

Đặc thù công việc của kế toán, kiểm toán là cần thưỡng xuyên cập nhật, tra cứu, tìm hiểu các quy định của văn bản pháp luật về lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán.

Nhằm hỗ trợ các kế toán, kiểm toán viên và các cá nhân, tổ chức khác , Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã xây dựng Ebook hỗ trợ tra cứu văn bản (phiên bản 1.7).

Ebook VACPA 1.7 gồm 03 phần:

Phần I: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt)

Phần này gồm các văn bản đang có hiệu lực trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:

A. Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020 & tầm nhìn 2030

B. Văn bản Kế toán (*)

C. Văn bản Kiểm toán

D. Văn bản Thuế

E. Văn bản Chứng khoán

F. Văn bản Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

G. Văn bản Kinh doanh bảo hiểm

H. Văn bản Chi phí, tài chính

I. Các văn bản,  quy định khác

Phần II: Các tài liệu do chính VACPA ban hành

Gồm các văn bản do chính VACPA ban hành:

+ Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa;

+ Chương trình kiểm toán mẫu kèm theo tài liệu hướng dẫn áp dụng cho dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại;

+ Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó.

Phần III: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh

Gồm các tài liệu bằng tiếng Anh do Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh.

Lưu ý: Các văn bản được VACPA dịch sang tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo và VACPA không đảm bảo cũng như chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch này.


Người sử dụng có thể tra cứu các văn bản gốc tiếng Việt được ban hành chính thức (có công báo, chữ ký, đóng dấu) bằng công cụ Tra cứu văn bản pháp luật miễn phí của Tư Vấn Nhật Hướng. 

Người sử dụng sẽ nhận được thông tin về:

– Thời điểm áp dụng;

– Tình trạng hiệu lực (còn hiệu lực hoặc đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế);

– Khuyến nghị văn bản có liên quan nếu có;

– DOWLOAD các văn bản có hiệu lực hiện hành trên.


(*) Phần văn bản về kế toán đã được VACPA cập nhật chi tiết theo từng lĩnh vực đặc thù:

– Chế độ kế toán doanh nghiệp;

– Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như kinh doanh khác:

 • Bảo hiểm;
 • Quỹ đầu tư phát triển địa phương;
 • Quỹ mở;
 • Công ty quản lý quỹ;
 • Bảo hiểm tiền gửi;
 • Công ty xổ số kiến thiết;
 • Cơ sở ngoài công lập;
 • Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

– Chế độ kế toán thuộc lĩnh vực chứng khoán như

 • Công ty chứng khoán;
 • Trung tâm lưu ký chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán;
 • Chế độ kế toán ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

– Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư;

– Chế độ kế toán công và các lĩnh vực đặc thù như:

 • Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 • Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã;
 • Chế độ kế toán bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Chế độ kế toán dự trữ quốc gia;
 • Chế độ kế toán áp dụng cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
 • Chế độ kế toán áp dụng cho quỹ vì người nghèo;…

Link Download ebook VACPA 1.7 

Nếu link download ebook vacpa 1.7 bị lỗi, vui lòng bình luận bên dưới để Tư vấn Nhật Hướng/ chothongtin.info khắc phục.

2 Comments

 1. Mỹ 16/05/2017
  • chothongtin 05/06/2017

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!