Để yêu cầu đăng thông tin rao vặt, bạn có thể đính kèm nội dung vào Email và gửi đến hộp thư dichvu@chothongtin.info

Hoặc có thể điền nhanh thông tin vào biểu mẫu dưới đây: