Chuyên viên quản lý nhân sự – Hậu phương của doanh nghiệp

  1. Chuyên viên quản lý nhân sự là ai?

Chuyên viên quản lý nhân sự phụ trách các công việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động tại doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật cũng như đảm bảo các chính sách đối với người lao động như tiền lương, bảo hiểm và các phúc lợi khác. Có thể nói đây chính là vị trí giữ vai trò hậu phương trong doanh nghiệp, giúp ban giám đốc quản lý các vấn đề nhân sự trong quá trình tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động theo nhu cầu và quy định của pháp luật

2. Chuyên viên quản lý nhân sự thực hiện những nhiệm vụ gì?

Vị trí chuyên viên quản lý nhân sự thường đảm nhận các cộng việc cụ thể như sau:

– Tuyển dụng lao động theo đúng Quy trình tuyển dụng và Kế hoạch đã được phê duyệt
– Điều phối và thực hiện các công đoạn của qui trình tuyển dụng như thông báo tuyển dụng, thi tuyển, chấm thi, phỏng vấn, thông báo kết quả tuyển dụng, …
– Tổng hợp, phân tích kết quả tuyển dụng nhằm lựa chọn kênh truyền thông, đối tượng ứng viên, cách thu hút, lựa chọn ứng viên phù hợp với các tiêu chí tuyển dụng, …

– Thực hiện các thủ tục gia hạn/chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động và Công ty đảm bảo kịp thời, chính xác.
– Thực hiện các thủ tục nhân sự nội bộ: điều động, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật lao động. Đảm bảo các thông tin điều động, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm…được cập nhật kịp thời, chính sách trên phần mềm và cập nhật đến người lao động.
– Theo dõi, cập nhật và quản lý dữ liệu về Nhân sự đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trên phần mềm nhân sự và hồ sơ lưu trữ.
– Theo dõi và thực hiện thanh toán các chế độ phúc lợi cho người lao động
– Thực hiện và đảm bảo các chế độ/chính sách cho người lao động như: Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; Bảo hiểm sức khỏe; Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định Pháp luật.
– Cập nhật, theo dõi và đảm bảo tính chính xác của các thông tin liên quan trên phần mềm, phục vụ tính lương hàng tháng.
– Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về chế độ, chính sách cho người lao động
– Tổng hợp, phân tích các báo cáo nhân sự: Báo cáo nghỉ việc; báo cáo chi phí nhân sự, báo cáo tuyển dụng, Đào tạo,…
– Hỗ trợ công tác thiết kế tổ chức như xây dựng: Sơ đồ tổ chức; bản đồ chức danh; mô tả công việc của Công ty và các phòng ban, bộ phận.
– Phối hợp thực hiện công tác hoạch định nguồn nhân lực: thu thập dữ liệu nhân sự trên thị trường, xây dựng nguyên tắc xác định định mức lao động, xác định định biên nhân sự cho Công ty; rà soát nhân sự định kỳ theo yêu cầu của từng giai đoạn

3. Các kỹ năng cần thiết của chuyên viên quản lý nhân sự

  • Am hiểu pháp luật lao động
  • Khả năng quản trị nhân sự và hoạch định nguồn nhân lực
  • Kỹ năng soạn thảo và quản lý sắp xếp công việc khoa học

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!