Chuyên viên pháp lý dự án

1.Mô tả công việc của vị trí chuyên viên pháp lý dự án

– Thực hiện công tác pháp lý dự án từ giai đoạn cấp thông tin quy hoạch; xin chủ trương đầu tư cho đến nghiệm thu hoàn thành dự án và bàn giao Hạ tầng kỹ thuật dự án theo quy định, chi tiết như sau: Làm việc các cấp chuyên viên của Sở ngành, Ủy ban để xin chỉ tiêu quy hoạch; điều chỉnh quy mô dân số; chấp thuận chủ trương đầu tư; công nhận chủ đầu tư; phê duyệt quy hoạch TMB 1/500; QH chi tiết 1/500, giao đất….
– Chủ động và tham mưu cho Lãnh đạo về các tình huống pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.
– Làm việc với các đơn vị tư vấn, cơ quan hành chính nhà nước, Xây dựng, gìn giữ mối quan hệ với các Sở ngành để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các công tác pháp lý dự án.
– Chịu trách nhiệm cập nhật các thay đổi trong chính sách pháp luật của nhà nước. Tham mưu các văn bản pháp lý liên quan đến triển khai thực hiện dự án cho cấp trên.
– Hỗ trợ phòng chức năng về việc kiểm tra rà soát phát lý các dự án Công ty chuẩn bị đầu tư hoặc phối hợp đầu tư.
– Lưu trữ hồ sơ pháp lý dự án theo quy định, đảm bảo chính xác, đầy đủ, khoa học, dễ dàng truy xuất khi cần.

2. Các kỹ năng cần thiết của chuyên viên pháp lý dự án

  • Kỹ năng soạn thảo văn bản, hồ sơ dự án
  • Am hiểu pháp luật đầu tư, bất động sản
  • Thôn thạo các thủ tục hành chính

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!