Chuyên viên hành chính – Vị trí ổn định

1.Chuyên viên hành chính là ai?

Là vị trí có nhiệm vụ chủ yếu quản lý, soạn thảo các văn bản, giấy tờ hành chính, lưu giữ công văn đến, công văn đi và lưu trữ tài liệu nội bộ tại doanh nghiệp. Với vai trò soạn thảo và kiểm soát các loại văn bản đến và đi của công ty nên với vị trí này việc am hiểu kiến thức pháp luật sẽ là lợi thế trong công tác và được doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

2. Chuyên viên hành chính thực hiện những nhiệm vụ gì?

 • Soạn thảo các văn bản hành chính nội bộ
 • Quản lý văn bản hành chính nội bộ
 • Tiếp nhận các loại công văn vào sổ công văn đến. Phân loại và chuyển công văn.
 • Quản lý văn phòng phẩm của công ty.
 • Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến hành chánh
 • Lập lịch họp, theo dõi, tổ chức chuẩn bị cho cuộc họp của công ty.
 • Lập lịch làm việc hàng tuần, theo dõi và thông tin lịch làm việc cho các cá nhân có nhu cầu.
 • Lập lịch tiếp khách hàng tuần, theo dõi và tổ chức tiếp khách.
 • Thực hiện các công việc hành chính khác được phân công.

3. Các kỹ năng cần thiết của chuyên viên hành chính

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, am hiểu pháp luật
 • kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc

Leave a Reply

[Ưu đãi khởi nghiệp] Thành lập công ty và khai thuế trọn gói chỉ 850.000 đồngXem chi tiết!